• Zpracuji veškeré Vaše doklady v rámci vedení účetnictví.
 • Zpracování účetních dokladů provádím pro neplátce i plátce DPH.
 • Mimo účtování do účetního deníku Vám povedu evidenci vydaných a přijatých faktur, evidenci majetku i skladu.
 • Vydané faktury jsem na základě dodaných podkladů schopen vystavovat i rozesílat za Vás.
 • Zajistím Vám průběžné vedení pokladen i jejich inventarizaci.
 • Pomohu Vám s inventarizací majetku a zásob.
 • Pokud budete chtít investovat, připravím pro Vás účetní i ekonomický rozbor a vyčíslím Vám dopady Vašeho záměru na Vaše podnikání.
 • Pokud budete potřebovat poradit, poskytnu Vám radu osobně, telefonicky nebo mejlem.
 • Na základě plné moci za Vás vyřídím vše potřebné na úřadech při běžné činnosti i při kontrolách.
 • Na základě Vašeho požadavku provedu rekonstrukci Vašeho účetnictví za uplynulé roky.
 • Pokud používáte k podnikání firemní vozidla, povedu jejich řádnou evidenci včetně zpracování silniční daně a daňového přiznání k ní.
 • Zpracuji vyúčtování Vašich služebních cest.
 • Zajistím zpracování Vašeho daňového přiznání k dani z příjmů.