Mzdy a personální agenda

  • Nabízím Vám kompletní zpracování mezd u všech druhů pracovních poměrů.
  • Samozřejmostí je přihlášení zaměstnanců/odhlášení zaměstnanců na příslušných správách sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách.
  • V souvislosti se zpracováním mezd Vám nabízím komplexní vedení personální agendy – sepisování pracovních smluv a dohod, vedení karet zaměstnanců, administrativu kolem ukončování pracovních poměrů i dohod.
  • Vám, kteří uplatňujete paušální výdaje, ale i ostatním, mohu nabídnout vedení mzdové a personální agendy externě, daňovou evidenci si povedete sami.
  • Výplatní pásky i ostatní požadované sestavy budete dostávat do mejlu nebo vytištěné Vy nebo přímo Vaši zaměstnanci.
  • Do e-meilu Vám pošlu nebo osobně předám také příkaz k úhradě na ostatní platby z mezd.
  • Vyhotovím roční zúčtování všech daní z mezd i daňová přiznání zaměstnancům, kteří to budou požadovat.
  • Budu Vás zastupovat při pravidelných i mimořádných kontrolách na OSSZ, ZP nebo FÚ.
  • Samozřejmostí je poradenství z oblasti mezd a personální problematiky.