• Zpracuji veškeré Vaše doklady v rámci daňové evidence.
  • Zpracování dokladů provádím pro neplátce i plátce DPH.
  • U neplátců DPH je možnost předávání dokladů v delším časovém úseku.
  • Mimo účtování do peněžního deníku (daňové evidence) Vám povedu knihu vydaných a přijatých faktur, evidenci majetku i skladu.
  • Zajistím Vám průběžné vedení pokladen i jejich inventarizaci.
  • Pomohu Vám s inventarizací majetku a zásob.
  • Pokud budete chtít investovat, připravím pro Vás účetní i ekonomický rozbor a vyčíslím Vám dopady Vašeho záměru na Vaše podnikání.
  • Pokud budete potřebovat poradit, poskytnu Vám radu osobně, telefonicky nebo mejlem.
  • Na základě plné moci za Vás vyřídím vše potřebné na úřadech při běžné činnosti i při kontrolách.
  • Na základě Vašeho požadavku provedu rekonstrukci daňové evidence za uplynulé roky.